Ices

Fibaro je bezdrátové, stylové a dostupné řešení domácí automatizace, ovládání a sledování stavů. Jde o kvalitní evropský produkt, díky němuž se zařízení ve vašem domě promění v systém s vlastní inteligencí bez nutnosti komplikovaných zásahů do stávající elektroinstalace.

fibaro ukazka

Vaše stávající spotřebiče jako topení, ventilace, ovládání žaluzií, světla, interkom či zabezpečovací systém propojíte do jedné centrální jednotky. Potenciál vašeho domova ještě posunou senzory jako dveřní kontakt, senzor pohybu, světla, teploty, kouře či vody. Domov získá mozek v podobě řídícího počítače, který vám umožní:

  • Sledovat veškerém dění ve vašem domě v reálném čase i v historii
  • Automatizovat rutinní úkony, ušetřit čas i peníze
  • Ovládat různá zařízení přehledně z jednoho místa (smartphone, tablet, počítač)
  • Nechat váš dům samostatně reagovat na počasí či přítomnost v domě
  • Dostat okamžité upozornění na problém, i když nejste doma

Popis umístění jednotlivých prvků v rámci elektroinstalace a její příprava:

Celý systém až na výjimky nepotřebuje dopředu žádné přípravy elektromontáže. Montáž elektra se provede standardním způsobem a poté se do instalace přidávají jednotlivé prvky. Dopředu se pouze promyslí jejich umístění. Jednotlivé akční prvky se umisťují přímo do instalačních krabic pod vypínače nebo zásuvky nebo do rozvaděče elektra. Ty jsou napájeny přímo ze sítě 230V. Pohledové prvky (radiátorová hlavice, magnetické čidlo, kouřové čidlo, záplavové čidlo,….) jsou napájeny bateriemi. Tady však existuje možnost některé z nich napájet z externích zdrojů.
-Umístění jednotlivých prvků bude navrženo při přesné specifikaci jednotlivých bytů
-K provozu systému je potřebná místní WiFi síť
-Řídící jednotka může být připojená kdekoliv na síti (může být i v rozvaděči)
-Pokud se budou akční členy montovat do rozvaděčů, nutno počítat s potřebným místem

Ovládání pomocí:

iPad/Tablet (iOS, Android)
Telefonu (iOS, Android)
PC (web rozhraní – jakýkoliv operační systém)

fibaro controls

Možnosti

-Sledování teplot v jednotlivých místnostech
-Vzdálený přístup, uživatelské rozhraní pro všechny platformy operačních systémů výše uvedených
-Nastavování a řízení zónového vytápění v místnostech
-Kouřové čidlo – v případě kouře nebo náhlého nárůstu teploty akustický poplach a zároveň upozornění na výše uvedená přenosná zařízení
-Stmívání světel (žárovka, LED, zářivka) místně/dálkově – možnost scén a závislostí – měření spotřeby/grafy, statistika
-Nezávislé spínání/vypínání zásuvek, popř. okruhů zásuvek při použití silového relé - možnost scén a závislostí – měření spotřeby/grafy, statistika
-Nezávislé spínání/vypínání světel, popř. okruhů světel - možnost scén a závislostí – měřeníspotřeby/grafy, statistika
-Nezávislé ovládání RGBW LED světel - možnost scén a závislostíg
-Přenosná dálkově spínaná zásuvka – vizuální údaj o spotřebě – měření spotřeby/grafy, statistika – možnost scén a závislostí
-Hlídání zaplavení v koupelně, kuchyni – poplach a zároveň upozornění na výše uvedená přenosná zařízení – možnost scén a závislostí
-Nezávislé ovládání žaluzií (rolet) místně/dálkově – měření spotřeby – možnost scén a závislostí (dle časů, svitu slunce apod.)
-Zabezpečení – magnetické čidlo u dveří pro hlídání vstupu při zapnutém alarmu a zároveň pohybové čidlo na balkoně pro hlídání pohybu, měření venkovní teploty, vlhkosti a svitu pro ovládání žaluzií – při pohybu poplach na mobilní zařízení a siréna na místě.
-Připojení IP kamer
atd.

Možnosti systému

-Všem jednotlivým akčním členům systému lze jednoduše zadat závislost jejich chování na základě stavů, popř. hodnot měření ostatních členů systému.
-Systém jde kdykoliv jednoduše rozšířit a další prvky a členy
-Při případném použití magnetických čidel na každé okno systém hlásí při odchodu z bytu, že některé zůstalo otevřené, zároveň může hlásit rychlou změnu teploty v případě, že v zimních měsících zapomenete zavřít při větrání
-Kdykoliv je možné do systému zapojit libovolný počet IP kamer a dálkově sledovat např. při poplachu kouře, pohybu nebo záplavě apod.
-Všechny akční členy lze ovládat i místně (př. vypínačem si rozsvítíte na zdi)
-Možnost přidání el. zámku
-Do budoucna možnost přidání el. zámku – otevření na základě zadání kódu
-Možnost rozšíření ovládání AV (audio/video) techniky systémem FIBARO pomocí infra. Zároveň lze ovládat i jiná zařízení, která se ovládají pomocí infra (klimatizace,..)
-Při montáži zabezpečení je vhodné použít záložní zdroj UPS, který udržuje systém v chodu i při výpadku proudu včetně PC sítě a wifi po určitou dobu

Příklady provozu

Rozsvítíme světlo a zároveň zapne zásuvka a začne hrát hudba
Záplava v koupelně – uzavření ventilu na přívodu vody
Zapneme TV - zhasnou světla, popř. se ztlumí
Kouř – zapnutí ventilátoru – poplach - kamera
Prudký nárůst teploty – poplach – kamera
V době nepřítomnosti simuluje systém blikáním LED spuštěnou TV, popř. pomocí časového zapnutí a zhasínáním světel nebo lampičky simulujeme přítomnost v bytě
Nalepovací tlačítko umístíte na noční stolek – možnost tímto tlačítkem zapínat a vypínat světla, zapínat a vypínat hudbu, ovládat AV techniku, vysunovat a zasunovat rolety (žaluzie, závěsy), atd.
V letním období při svitu slunce zastíní žaluzie okna a byt není tolik přehřátý (ušetření spotřeby energie za chod klimatizace)
V zimním období naopak při svitu slunce otevřou žaluzie a dojde ke zvýšení teploty v bytě (ušetření spotřeby energie na topení)
Při rozsvícení světla dojde k zatažení žaluzií v oknech
Možnost sledování spotřeby el. energie – statistika den, týden, měsíc, rok + grafy

fibaro propojení